Kultura v divadle


V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu hodnÄ› lidí, kteří jsou kulturnÄ› založení. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› kultura vždycky bavila a baví mÄ› i nyní. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že také kulturou žila moje babiÄka a můj dÄ›deÄek. A ti dva mÄ›li kulturu opravdu hodnÄ› rádi a já jsem si říkala, že v jejich zálibě budu samozÅ™ejmÄ› pokraÄovat, protože tohle mÄ› opravdu moc bavilo. A myslím si, že je mnoho lidí, kteří tÅ™eba mají rádi kulturu, tak toho také využijí. MÄ› se to vždycky opravdu baví. Fakt, že si také mohu užívat kultury kdykoliv se mi zachce, je fajn. A víte proÄ? Protože moje teta kdysi pracovala v divadle, ona tam právÄ› navrhovala také kostýmy a nebo střídala kostýmy.

Divadlo mám ráda odmala.

Moje teta mÄ› tam stále brala, když jsem jeÅ¡tÄ› byla malá holka, takže mÄ› také potěšil fakt, že právÄ› jsem si tam naÅ¡la opravdu mnoho známých. A také jsem si říkala, že bych nÄ›kdy mohla hrát v divadle. A víte, jak to nakonec celé dopadlo? SamozÅ™ejmÄ›, že jsem nÄ›kdy obÄas také hrávala v divadle a musím říct, že jsem byla docela Å¡ikovná, jenomže pozdÄ›ji, když jsem Å¡la na vysokou Å¡kolu, tak jsem se musela odstÄ›hovat asi sto padesát kilometrů daleko od naÅ¡eho domova a od divadla, kde jsem dříve úÄinkovala.

Divadlo je moje srdcovka.

Potom jsem se jeÅ¡tÄ› na vysoké Å¡kole zamilovala a potom už to Å¡lo z kopce. JednoduÅ¡e už jsem vůbec nemÄ›la náladu na to, abych tÅ™eba hrála v divadle, ale Å™eknu vám, že jsem stále neztratila sílu a lásku ke kultuÅ™e. Se svým partnerem máme rádi kulturu a jsme rádi, když také můžeme zajít tÅ™eba do kina nebo do divadla. ObÄas také tÅ™eba zajedeme za mou tetou. Teta už je sice v důchodu, ale také moc ráda vždycky zajde do kina a do divadla a my vždycky půjdeme s ní. JeÅ¡tÄ› vždycky s sebou bereme tÅ™eba naší maminku a partnerovu maminku a vÅ¡ichni si užíváme kultury, kultura nás baví a jsem ráda, že se stále nÄ›co nového dÄ›lá. AbsolutnÄ› nevím, co bych dÄ›lala, kdyby mÄ›la láska ke kultuÅ™e opustila. 

About the Author

You may also like these