Jak se vypočítá čistá mzda

Systém v dnešní společnosti je nastaven tak, že vykonáváme určitou práci, za kterou pak dostaneme odměnu v podobě peněz. Ty si následně můžeme směnit za cokoliv, co potřebujeme, ať už je to jídlo, pití, nájem, či cokoliv dalšího, co chceme.

Částka, kterou dostaneme, musí být samozřejmě dohodnuta předem. Pokud se jedná o dlouhodobý pracovní poměr, pak je zvykem, že se vyplácí jednou měsíčně, v předem dané výši. Ta se odvíjí buď od toho, kolik hodin zaměstnanec odpracoval, či kolik výrobků vytvořil.

čekání na výplatu

Toto vše musí samozřejmě být zahrnuto v dohodě, kterou spolu zaměstnavatel i zaměstnanec uzavřou. Ta by měla být v písemné formě, kdy každý z účastníků dostane jednu kopii. Zdaleka nejznámějším příkladem je zde pracovní smlouva, ačkoliv samozřejmě existují i další, jako například dohoda o pracovní činnosti.

Ovšem ať už se jedná o jakýkoliv dokument, jedno mají společné: vždy uvádí hrubou mzdu. To má samozřejmě své důvody. Tím hlavním je, že faktory pro výpočet té čisté se poměrně často mění, takže by to znamenalo vypracovávání nové smlouvy pro každého zaměstnance téměř každý měsíc. A to rozhodně není praktické.

předávání výplaty

Dobrá, ale nás jako pracovníky zajímá především čistá mzda. To jsou koneckonců peníze, které dostaneme a se kterými budeme moci disponovat. Podle nich si také můžeme plánovat výdaje na další měsíc. Je tedy dobré, pokud si ji dokážeme vypočítat.

Bohužel, to však umí skutečně jen málo lidí. Přeci jen, zde je nutné znát přesný postup i koeficienty, které je potřeba pro jednotlivé odečty uplatnit, stejně jako jejich pořadí. Navíc musíme vědět, které z nich se nás týkají.

Naštěstí to neznamená, že to zvládnou jen účetní. V současné době existují na internetu online mzdové kalkulačky, které nám po vyplnění nezbytných údajů čistou mzdu vypočítají. Jistě, nebudou stoprocentně přesné, avšak dají nám poměrně dobrou představu, s čím vlastně můžeme počítat. A to je to, o co nám tu jde především.

About the Author

You may also like these